Årsmöte

Muik Hockey rf ordnar stadgeenligt årsmöte 27.10.2022 kl.19:30 vid Komarov arena