Årsmöte

Muik Hockey rf ordnar stadgeenligt årsmöte 17.10.2023 kl.18:30 vid Komarov arena