Matchprogram

16.09.2022 19:00 Muik Hockey RaaheK 8 - 3
17.09.2022 16:00 RaaheK Muik Hockey 1 - 6
24.09.2022 16:00 Muik Hockey Virkiä 4 - 6
25.09.2022 16:00 Riemu Muik Hockey 3 - 0
30.09.2022 19:00 Muik Hockey JHT 3 - 2
01.10.2022 17:00 LeKi Muik Hockey 5 - 4 ÖT
08.10.2022 16:00 Hunters Muik Hockey 5 - 1
09.10.2022 17:00 Titaanit  Muik Hockey 2 - 3 STR
22.10.2022 16:00 Muik Hockey Haukat 2 - 6
23.10.2022 16:00 Karhu HT Muik Hockey 3 - 6
30.10.2022 16:00 Muik Hockey S-Kiekko 6 - 0
04.11.2022 18:30 RaaheK Muik Hockey 5 - 2
05.11.2022 16:00 Muik Hockey Titaanit  3 - 2 ÖT
19.11.2022 16:00 Muik Hockey Pyry
26.11.2022 16:20 Haukat Muik Hockey
27.11.2022 13:30 HCIK Muik Hockey
03.12.2022 16:00 Muik Hockey Hunters
09.12.2022 18:30 S-Kiekko Muik Hockey
10.12.2022 16:00 Muik Hockey HCIK
17.12.2022 16:00 Muik Hockey Riemu
18.12.2022 16:00 Muik Hockey Karhu HT
06.01.2023 16:00 Muik Hockey RaaheK
07.01.2023 00:00 Virkiä Muik Hockey
14.01.2023 16:00 Muik Hockey LeKi
20.01.2023 18:30 JHT Muik Hockey
28.01.2023 17:00 Pyry Muik Hockey
03.02.2023 00:00 Karhu HT Muik Hockey
04.02.2023 16:00 Muik Hockey Karhu HT