LekIs

Alla med, både flickor och pojkar i förskola, åk 1 och 2

Lämpar sig för alla, för nybörjare och längre hunna skrinnare!

Lekfulla övningar på Is som utvecklar fysiken och motoriken hos barn.

Ledare pratar svenska, finska, engelska och ryska.

Ett tillfälle per vecka och transport ordnas från Skogsparkens- och Metsäkulmas skola till ishallen. Barnen hämtas av föräldrarna ca kl 15:45-16:00

Vid varje tillfälle serveras mellanmål (frukt eller dylikt).

Gruppstorlek max 30 barn. Först till kvarn (minimiantal är 15 barn).

Utrustning som behövs är hjälm med galler, skridskor och halsskydd.