LekIs

Alla med, både flickor och pojkar i förskola, åk 1 och 2

Lämpar sig för alla, för nybörjare och längre hunna skrinnare!

Lekfulla övningar på is som utvecklar fysiken och motoriken hos barn.

Ett tillfälle per vecka och transport ordnas från Skogsparkens- och Metsäkulmas skola till ishallen. Barnen hämtas av föräldrarna ca kl 15:45-16:00

Vid varje tillfälle serveras mellanmål (frukt eller dylikt).

Vi börjar onsdag den 21.10.2020 och kostnaden för kommande år är 100€. 
 

Gruppstorlek max 30 barn. Först till kvarn (minimiantal är 20 barn).

Utrustning som behövs är hjälm med galler, skridskor och halsskydd.